Högmässa

sö 8.3 kl. 12.00
Åbo domkyrka

Andra söndagen i fastan "Bön och tro"

Wikstedt (pred), Abrahamsson (lit). Hjälpledare medverkar som gudstjänstgrupp. Barnhörna. Kyrkkaffe.


Arrangör

Åbo svenska församling