Knattekyrka

to 12.3 kl. 11.00
Aurelia

En andakt tillsammans med familjecaféet.

Wikstedt, Danielsson.


Arrangör

Åbo svenska församling

tf. kaplan och församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer och mission.