Predikogudstjänst

sö 15.3 kl. 12.00
Åbo domkyrka

Tredje söndagen i fastan "Jesus segrar över ondskans makter"

Grahn (pred), Liljeström (lit), Danielsson, Juslin. 


Arrangör

Åbo svenska församling