Predikogudstjänst sänds från Åbo domkyrka

sö 5.4 kl. 12.00
www.virtuaalikirkko.fi

Palmsöndagen "Ärans konung på förnedringens väg"

Liljeström (pred), Wikstedt (lit), Danielsson. 

Gudstjänsten kan ses på www.virtuaalikirkko.fi

Agendan för gudstjänsten hittar du här.


Arrangör

Åbo svenska församling