Predikogudstjänst sänds från Åbo domkyrka

sö 5.4 kl. 12.00
www.virtuaalikirkko.fi

Palmsöndagen "Ärans konung på förnedringens väg"

Liljeström (pred), Wikstedt (lit), Danielsson. 

Gudstjänsten kan ses på www.virtuaalikirkko.fi


Arrangör

Åbo svenska församling