Predikogudstjänst

fr 10.4 kl. 12.00
www.virtuaalikirkko.fi

Långfredagen "Guds Lamm"

Wikstedt (pred), Liljeström (lit), Danielsson.

Gudstjänsten kan ses på www.virtuaalikirkko.fi

Agendan för gudstjänsten hittas här.


Arrangör

Åbo svenska församling