Psalmsångstund

to 30.4 kl. 20.00
www.facebook.com/abosvenskaforsamling

Psalm 947 "Må din väg gå dig till mötes"

Kan ses på församlingens Facebook-sida.