Predikogudstjänst sänds från Åbo domkyrka

sö 3.5 kl. 12.00
www.virtuaalikirkko.fi

Tredje söndagen efter påsk "Guds folks hemlängtan"

Liljeström (pred), Peter Eriksson (lit), Danielsson.

Gudstjänsten kan ses på www.virtuaalikirkko.fi 

Gudstjänstens agenda hittas här.


Arrangör

Åbo svenska församling