"Livets skiljetecken!" aftonandaktsserie

fr 15.5 kl. 20.00
www.facebook.com/abosvenskaforsamling

Kommat: Livets rytm med arbete och vila är livsviktig. Utan den kan vi kan vi förlora oss själva.

Livets skiljetecken! Vilka är de och vad betyder de? Tf. kyrkoherde Clas försöker reda ut begreppen i fem aftonandakter.

Andakterna kan ses på församlingens Facebook-sida www.facebook.com/abosvenskaforsamling