Predikogudstjänst sänds från Åbo domkyrka

sö 17.5 kl. 12.00
www.virtuaalikirkko.fi

Femte söndagen efter påsk "Hjärtats samtal med Gud"

Abrahamsson (pred), Liljeström (lit), Juslin. 

Gudstjänsten kan ses på www.virtuaalikirkko.fi

Gudstjänstens agenda hittas här.


Arrangör

Åbo svenska församling