"Livets skiljetecken!" aftonandaktsserie

on 20.5 kl. 20.00
www.facebook.com/abosvenskaforsamling

Utropstecknet: Sådana finns det många av. Ta fasta på de positiva!

Livets skiljetecken! Vilka är de och vad betyder de? Tf. kyrkoherde Clas försöker reda ut begreppen i fem aftonandakter.

Andakterna kan ses på församlingens Facebook-sida www.facebook.com/abosvenskaforsamling