Predikogudstjänst sänds från Åbo domkyrka

to 21.5 kl. 12.00
www.virtuaalikirkko.fi

Kristi himmelstärdsdag "Den upphöjde Herren"

Grahn (pred), Liljeström (lit), Danielsson.

Gudstjänsten kan ses på www.virtuaalikirkko.fi

Agendan till gudstjänsten hittas här.


Arrangör

Åbo svenska församling