Predikogudstjänst sänds från Åbo domkyrka

sö 24.5 kl. 12.00
www.virtuaalikirkko.fi

Sjätte söndagen efter påsk "Väntan på den heliga Anden"

Wikstedt (pred), Abrahamsson (lit), Juslin.

Gudstjänsten kan ses på www.virtuaalikirkko.fi

Gudstjänstens agenda hittas här.


Arrangör

Åbo svenska församling