Högmässa

sö 25.10 kl. 12.00
Åbo domkyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst "Jesu sändebud"

Wikstedt (pred), Björkgren (lit), Juslin. Marika Kivinen och gudstjänstgrupp Jona medverkar.

Barnhörna. Mingel efter högmässan.

Högmässan kan även ses på www.virtuaalikirkko.fi


Arrangör

Åbo svenska församling