Predikogudstjänst sänds från Åbo domkyrka

sö 13.12 kl. 12.00
www.virtuaalikirkko.fi

Tredje söndagen i advent "Bered väg för konungen"

Björkgren-Vikström (pred. och saxofon), Björkgren (lit), Danielsson.

Högmässan kan  ses på www.virtuaalikirkko.fi

Gudstjänstens agenda hittas här länken leder till en pdf fil som inte är helt och hållet tillgänglig.

 


Arrangör

Åbo svenska församling