Gudstjänst sänds från Domkyrkan

sö 31.1 kl. 12.00
www.virtuaalikirkko.fi

Tredje söndagen före fastetiden "Den oförtjänta nåden"

Liljeström (pred), Björkgren (lit), Danielsson.

Gudstjänsten kan ses via www.virtuaalikirkko.fi

Gudstjänstens agenda: https://www.abosvenskaforsamling.fi/documents/4155621/73047090/Gudstj%C3%A4nstagenda+31.1.2021.pdf/9af1e8ee-4b27-14f6-cb2f-99307d2fc4eb?t=1611904985363

Kollekt: De äldre i Finland och ute i världen behöver din hjälp. Ge en donation till vår församlings Gemensamt Ansvar-insamling på adressen gemensamtansvar.fi/abo. Insamlingstillstånd RA/2020/639/Kirkkopalvelut. 


Arrangör

Åbo svenska församling