Gudstjänst sänds från Domkyrkan

sö 21.2 kl. 12.00
www.virtuaalikirkko.fi

Första söndagen i fastan "Jesus segrar över frestelserna"

Wikstedt (pred), Björkgren-Vikström (lit), Danielsson.

Gudstjänsten kan ses via www.virtuaalikirkko.fi

Gudstjänstens agenda hittas här. (öppnas i en pdf-fil, som inte är helt tillgänglig)

Kollektinsamling: De äldre i Finland och ute i världen behöver din hjälp. Ge en donation till vår församlings Gemensamt Ansvar-insamling på adressen gemensamtansvar.fi/abo. Insamlingstillstånd RA/2020/639/Kirkkopalvelut.


Arrangör

Åbo svenska församling