Anhörigvårdarcafé

fr 26.2 kl. 10.30 - fr 26.2 kl. 11.30
via Teams

För dig som är närståendevårdare eller tar hand om någon anhörig hemma ordnar församlingen i samarbete med Folkhälsan och Egentiga finlands minnesförening ett anhörigcafé.

Anmälningar senast 24.2 till Eva Björkqvist per mejl eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi eller 040-516 5679.


Arrangör

Åbo svenska församling