Gudstjänst sänds från Domkyrkan

sö 7.3 kl. 12.00
www.virtuaalikirkko.fi

Tredje söndagen i fastan "Jesus segrar över ondskans makter"

Wikstedt (pred), Bäck (lit), Söderlund. 

Gudstjänsten kan ses via www.virtuaalikirkko.fi

Gudstjänstens agenda hittas här (öppnas i en pdf-fil som inte är helt tillgänglig)

Kollektinsamlingen idag går till insamlingen Gemensamt Ansvar. De äldre i Finland och ute i världen behöver din hjälp. Ge en donation till vår församlings Gemensamt Ansvar-insamling på adressen gemensamtansvar.fi/abo.
Insamlingstillstånd RA/2020/639/Kirkkopalvelut. 


Arrangör

Åbo svenska församling