Anhörigvårdarcafé

fr 26.3 kl. 10.30 - 11.30
Teams

För dig som är närståendevårdare eller tar hand om någon anhörig hemma ordnar församlingen i samarbete med Folkhälsan och Egentiga finlands minnesförening ett anhörigcafé. Caféet är öppet en gång i månaden.

Anmälningar senast 24.3 till Eva Björkqvist per mejl eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi eller 040-516 5679


Arrangör

Åbo svenska församling