Gudstjänst för små och stora, sänds från Domkyrkan

sö 28.3 kl. 12.00

www.virtuaalikirkko.fi

Palmsöndagen "Ärans konung på förnedringens väg"

Björkgren-Vikström (pred), Björkgren (lit), Danielsson, Söderlund.

Gudstjänsten kan ses via www.virtuaalikirkko.fi

Gudstjänstens agenda hittas här. (öppnas i en pdf-fil, som inte är helt tillgänglig)

Kollektinsamlingen går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF).
Gåvor kan ges via MobilePay-nummer 28967, eller via SLEF:s konto nr FI45 4055 1120 0020 96 referensnummer 12930120211413.
Tilläggsinfo:
1.    Arrangör och innehavare av penninginsamlingstillståndet är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf. (FO 0215320-7) 
2.    Ändamål: Stiftskollekten går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF). 
3.    Penninginsamlingstillståndets nummer: Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022. Landskapet Åland: ÅLR 2020/6234 för tiden 1.1–31.12.2021


Arrangör

Åbo svenska församling