Virtuellt närståendecafé

fr 7.5 kl. 10.30 - 12.00
Teams

Anmälningar senast 5.5 till eva.björkqvist@folkhalsan.fi

I samarbete med Folkhälsan och Egentiga finlands minnesförening.


Arrangör

Åbo svenska församling