Frukostklubben

on 15.9 kl. 12.00

Kåren, Tavastgatan 22

Mikael Lindfelt: Vaccin, Corona och Livssyner

Frukostklubben samlas varannan onsdag för att över en bit mat diskutera intressanta frågor inom bl.a kyrka och samhälle, kultur, religion och vetenskap. En gäst presenterar ämnet.

Ansvariga för programmet, vilka man vid behov kan kontakta, t.ex. ifall man behöver hiss, är:
Tage Kurtén – 045 1255880
Bengt Häggman – 040 7410817

Anmälan senast 13.9 kl. 18 till Tage Kurtén, tkurten@abo.fi, 045-125 5880


Arrangör

Åbo svenska församling