Högmässa

sö 17.10 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst "Jesu sändebud"

Wikstedt (pred), Björkgren-Vikström (lit). Gudstjänstgrupp Martha medverkar. 

Barnhörna. Kyrkkaffe.

Högmässan kan ävens ses via www.virtuaalikirkko.fi

Högmässans agenda hittas här. Öppnas i en pdf-fil, som inte är helt tillgänglig.


Arrangör

Åbo svenska församling