Missionskretsen

må 8.11 kl. 14.00 - 15.30
Aurelia

Missionskretsen är en grupp för dig som är intresserad av mission. Kretsen träffas varannan måndag i Aurelia.

Under träffarna läser vi rundbrev, firar andakt, ber för missionen, planerar olika missionsprojekt, dricker kaffe och delar liv. Nya medlemmar i alla åldrar välkomnas med!  


Tag kontakt

kaplan, flyktingkoordinator
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO