De Vackraste Julsånger

lö 11.12 kl. 19.00

S:t Karins kyrka och församlingscentrum

I år ljuder De vackraste julsångerna för världens barn. Personer över 16 år bör visa upp ett giltigt coronapass för att kunna delta i detta evenemang.

Inkommande jul ljuder julsångerna för världens barn. Speciellt i u-länderna saknar många barn möjlighet att gå i skola, få hälsovård och omsorg. Vi arbetar för att alla barn skall få en trygg och lycklig barndom. Tack vare De vackraste julsångerna kan vi minska fattigdomen och arbeta för rättvisa och ett människovärdigt liv. Vi förbättrar mödravården och barnens tillgång till näring, rent vatten, utbildning och omsorg. Vi främjar specialundervisning för barn med funktionsnedsättning och förverkligar deras rättigheter. Vi utvecklar också överlevnadsmetoder för dem som drabbas av klimatförändringarna. 
Redan en liten gåva hjälper de mest utsatta barnen. Finska Missionssällskapet har verkat i över 160 år. Vi ser till att din gåva når fram, du kan ge en gåva via FMS hemsida.

På www.devackrastejulsangerna.fi hittar du berättelser om barn som fått hjälp. 

 

Tryggt välkommen!


Personer över 16 år bör visa upp ett giltigt coronapass för att kunna delta i detta evenemang. Dessa anvisningar kommer från regionförvaltningsverket. Coronapasset granskas vid dörren. Även identitetsbevis kan granskas. Utan giltigt coronapass kan man inte delta i evenemanget. Coronapasset fås från Min kanta (kanta.fi). Du kan skriva ut det på papper eller spara det i en smarttelefon.

Vi rekommenderar att den som deltar i församlingens verksamhet är vaccinerad, bär munskydd, håller avstånd och tvättar händerna.


Arrangör

Åbo svenska församling