Café Orchidé

on 2.2 kl. 13.00 – 15.00

Aurelia

Runebergsdag! Ingeborg Spiik: Diktläsning

Café Orchidé är öppet hus för daglediga och seniorer. Vi samlas under ledning av en medarbetare. Träffarna inleds med kaffe, sedan följer andakt och program. Vi har aktuella gäster och samtalar kring teman i anslutning till tro, kultur och församling. Välkommen med!

  • Vuxna Vuxna


Arrangör

Åbo svenska församling

Tag kontakt

tf. diakoniarbetare
Åbo svenska församling
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid för dig som bor öster om Aura å - tisdagar kl. 9-11 och för dig som bor väster om Aura å - torsdagar kl. 9-11. Telefontid under sommaren (juni-augusti) tisdagar kl. 9-11.