Kom med och bli beslutsfattare på synlig plats inom kyrkan! - informationstillfälle för blivande kandidater i församlingsvalet

on 4.5 kl. 17.00 – 19.00

Aurelia

Ifall du funderar på att ställa upp som kandidat, eller redan har bestämt dig för att göra det, bjuder vi på inspirerande samtal och stöd vid två informationsträffar onsdagarna 4.5 och 24.8 kl. 17–19 i Aurelia, Auragatan 18. I mötena deltar representanter från Kyrktjänst rf som är med och producerar valkampanjen, och personer som har erfarenhet av förtroendeuppdrag.

Nu söker vi förtroendepersoner för Finlands evangelisk-lutherska kyrkas och dess församlingars beslutsfattande inom Åbos och S:t Karins område, under perioden 2023–2026. Församlingarnas verksamhet har inverkan på sådan service som är tillgänglig för oss alla. Om du vill att exempelvis andlig verksamhet, familjerådgivning, ungdomskvällar eller konkret hjälp till seniorer ska vara lätt tillgängliga i ditt område, ställ då upp som kandidat i församlingsvalet.

Hur skulle du förnya verksamheten i din församling? Vad skulle du hålla kvar? Vad vill du att arbetet i din församling ska fokusera på och vad skulle du göra avkall på? Varför skulle just du vara en bra förtroendeperson?

Ifall du funderar på att ställa upp som kandidat, eller redan har bestämt dig för att göra det, bjuder vi på inspirerande samtal och stöd vid två informationsträffar onsdagarna 4.5 och 24.8 kl. 17–19 i Aurelia, Auragatan 18. I mötena deltar representanter från Kyrktjänst rf som är med och producerar valkampanjen, och personer som har erfarenhet av förtroendeuppdrag.

De förtroendevalda som utses vid valet kommer att verka i de lokala församlingsråden och i gemensamma kyrkofullmäktige. Kandidaturen har betydelse också ur hela kyrkans synvinkel, för på det sättet kan du också bli representant i lokala stiftsfullmäktige och på riksnivå i kyrkomötet, det vill säga kyrkans riksdag. Som förtroendevald får du bland annat lära dig grunderna i förhandlingsteknik, mötesteknik, påverkan och samhälleligt beslutsfattande.
Kom alltså med och skaffa dig erfarenhet på en samhällelig utsiktsplats!

En konfirmerad medlem av kyrkan som fyller 18 år senast på valdagen kan ställa upp som kandidat. Finlands evangelisk-lutherska kyrka är för närvarande den enda i Finland som låter 16 år fyllda personer rösta i val. I det här valet har de ungas röster alltså stor betydelse!

Kandidatnomineringen avslutas 15.9
Förhandsröstningen sker 8–12.11
Valdagen är 20.11

Läs mera: turunseurakunnat.fi/vaalit eller abosvenskaforsamling.fi/forsamlingsvalet
Kontakt: valkoordinator Minttu Väisänen minttu.vaisanen@evl.fi tai p. 040 341 7206 
 


Arrangör

Turun ja Kaarinan seurakunnat, Åbo svenska församling