Gudstjänst

lö 25.6 kl. 14.00

Åbo domkyrka

Midsommardagen (Johannes döparens dag) "Vägröjaren"

Wikstedt, Danielsson. Picknick i Domkyrkoparken efter gudstjänsten.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Åbo svenska församling