Högmässa

sö 26.6 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Tredje söndagen efter pingst "Kallelsen till Guds rike"

Wikstedt, Danielsson, Schauman. 

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Åbo svenska församling