Högmässa

sö 10.7 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Femte söndagen efter pingst "Var barmhärtiga"

Bäck (pred), Wikstedt (lit), Juslin.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Åbo svenska församling