Högmässa

sö 4.9 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Söndagens namn och tema uppdateras senare

x


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

on 20.11 kl. 18.00

Aurelia

Bönegruppen

En öppen förbönsgrupp samlas i Aurelia för att be för angelägna böneämnen och församlingens arbete.
sö 24.11 kl. 11.00

Aurelia

Gudstjänstgruppens möte

Vi samlas för att planera söndagens högmässa
sö 24.11 kl. 12.00

Aurelia

Högmässa och missionslunch

Domsöndagen "Kristus, Herre över allting"