Samtal om livet ”Att vara behövd”

ti 29.11 kl. 18.30 – 20.00

Aurelia

Att vara människa är att vara begränsad och beroende men också att få känna sig bekräftad och behövd. Kom med och samtala om dessa fyra B:n tillsammans  med Björn Vikström och Maria Björkgren-Vikström.

Vi samlas i Aurelias musiksal (3 vån.) fyra tisdagar under hösten. Man kan vara med varje gång eller delta i enskilda tillfällen. Ingen anmälan. 

  • 6.9 kl. 18.30-20 ”Att vara bekräftad”
  • 4.10 kl. 18.30-20 ”Att vara begränsad”
  • 1.11 kl. 18.30-20 ”Att vara beroende”
  • 29.11 kl. 18.30-20 ”Att vara behövd”
  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Åbo svenska församling

Tag kontakt