Högmässa

sö 23.2 kl. 12.00

Åbo domkyrka

Söndagens namn och tema uppdateras senare

x


Arrangör

Åbo svenska församling

Se också

sö 24.11 kl. 11.00

Aurelia

Gudstjänstgruppens möte

Vi samlas för att planera söndagens högmässa
sö 24.11 kl. 12.00

Aurelia

Högmässa och missionslunch

Domsöndagen "Kristus, Herre över allting"
sö 1.12 kl. 11.00

Åbo domkyrka

Gudstjänstgruppens möte

Vi samlas för att planera söndagens högmässa