Flyktingverksamhet

Har du kommit till Åbo som asylsökande eller flykting? Behöver du stöd i din asylprocess eller någon att tala med? Söker du ett sammanhang där du kan lära känna andra och öva svenska? Eller känner du någon som har dessa behov? Inom församlingen finns många engagerade församlingsbor som kan ställa upp som vän och som stöd. Ifall du själv vill engagera dig i detta arbete, hör av dig. 

 

Tag kontakt

kaplan
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO