Hyppää sisältöön

Församlingsvalet i Åbo och S:t Karins

Rösta i församlingsvalet

Församlingsvalet är i november 2018.

Valdagen är den 18 november 2018. Förhandsröstningen sker den 6–10 november 2018.

I valet väljs kyrkans nya beslutsfattare.

I ett och samma val väljer invånarna i Åbo och S:t Karins förtroendevalda till två organ:
1) till den egna församlingens församlingsråd
2) till den kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige.

De förtroendevaldas mandatperiod är fyra år (2019–2022).

Varför ska man rösta?

I församlingsvalet påverkar du din församlings och kyrkans framtid.

Församlingsrådet

Alla församlingar inom Åbo och S:t Karins har ett eget församlingsråd. Rådet planerar vad församlingen ska göra under de följande fyra åren.

Församlingsrådet planerar och leder församlingens verksamhet och beslutar om hur församlingen använder sina pengar. Rådet väljer också nya arbetstagare till församlingen.

Den kyrkliga samfällighetens kyrkofullmäktige

Församlingarna i Åbo och S:t Karins bildar en kyrklig samfällighet som har gemensamt kyrkofullmäktige. Varje församling har representanter i kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige bestämmer bland annat om hela samfällighetens egendom och penninganvändning, om byggande av nya hus, om gravplatsavgifter och grundande och indragande av tjänster.

Vem får rösta?

Du får rösta i församlingsvalet om du har fyllt 16 år senast på valdagen den 18 november.

Du måste vara medlem av evangelisk-lutherska kyrkan. Skriftskola eller konfirmation krävs inte, det räcker att du är medlem av en församling.

Vem kan du rösta på?

Du kan rösta på kandidater från din egen församling. Några av dem kandiderar både till församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige. En del av dem kandiderar enbart till det ena.

I vallokalen får du två valsedlar. Med den som är orange röstar du på en kandidat till din egen församlings församlingsråd, med den vita valsedeln röstar du på en kandidat till kyrkofullmäktige.

Orange valsedel: den egna församlingens församlingsråd
Vit valsedel: gemensamma kyrkofullmäktige

» Bekanta dig med din egen församlings kandidater

Var kan du rösta?

Förhandsröstning

Du kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst runtom i Finland. Förhandsröstningen börjar tisdagen den 6 november 2018 och slutar lördagen den 10 november 2018.  

Det finns förhandsröstningsställen på olika håll i Åbo och S:t Karins, till exempel i skolor och marketar.

Valdagen

Valdagen är söndagen den 18 november 2018. Då kan du rösta i vallokalen i din hemförsamling. Vallokalerna är öppna klockan 11–20.

Kontrollera vallokalerna och deras öppettider innan du går för att rösta. Ta med dig ett identitetsbevis.

Noggranna uppgifter om vallokalerna läggs ut på den här webbplatsen i oktober 2018.

» Här kan du se vallokalerna

Hemmaröstning

Du kan förhandsrösta hemma om din rörelseförmåga är begränsad och du inte kan ta dig till vallokalen.

Om du vill rösta hemma ska du anmäla det per telefon till församlingssekreteraren i din egen församling. Anmälan kan på dina vägnar också göras av en annan person, till exempel en närstående.

Om du har en närståendevårdare kan hon eller han rösta samtidigt.

Gör anmälan om hemmaröstning senast den 2 november 2018 före kl. 16.