Vigsel

De flesta äktenskap ingås i vårt land genom kyrklig vigsel. En kyrklig vigsel kan förrättas i någon kyrka men också på andra platser. En kyrklig vigsel behöver inte firas som ett stort kyrkbröllop, utan en kyrklig vigsel kan också förrättas i några vittnens närvaro. Kännetecknande för den kyrkliga vigseln är att den förrättas av en präst och att vigselfrågorna ställs inför Guds ansikte. Brudparet välsignas genom Guds ord och bön.

För att få kyrklig vigsel bör brudparet vara skriftskolgångna medlemmar i kyrkan. Kyrklig vigsel kan också förrättas om den ena parten är medlem i vår kyrka och den andra tillhör något annat kristet trossamfund.

Ett brudpar som ingått äktenskap genom civil vigsel kan begära att få sitt äktenskap välsignat i kyrkan.

Före vigseln skall man söka om hindersprövning. Intyget utfärdas tidigast den sjunde dagen från att hindersprövningen begärts och är i kraft i fyra månader. Intyget kan sökas från Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets centralregister (Eriksgatan 3, Åbo).

Lysning kan göras i kyrkan före man gifter sig. Lysning innebär att de blivande makarnas namn och hemförsamlingar läses upp i kyrkan, och prästen ber en bön för paret.

Det är bra att reservera kyrkan i tid. Kontakta bokningsservicen tfn 040-341 7011 (telefontid mån-fre kl. 9-15) för att boka vigseln.

Vigsel till äktenskap guide

Vigselbokning 2020-2021

Från och med början av maj 2019 förnyas systemet för bokning av vigseltider i kyrkorna i Åbo och S:t Karins. De som planerar sommarbröllop år 2021 kan under tvåveckorsperioden 4–15.5.2020 framföra önskemål om de lördagar i juni-september 2021 som de önskar gifta sig.

» Läs mera om vigselbokningarna här

Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag älskat er. Joh. 15:12

Vill du reservera en tid för vigseln?

Kontakta bokningsservicen tel. 040 341 7011 (telefontid mån-fre kl. 9-15) eller lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

Kontaktbegäran

Läs mera: 
Bokning av vigselkyrka, präst och kantor

 

Hindersprövning och lysning

Alla par som ämnar ingå äktenskap genomgår hindersprövning. Det gör man för att se till att det inte finns något av de hinder som nämns i Finlands äktenskapslag för att viga de förlovade. Läs mera