Begravningsplatser

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets begravningsplatser omfattar sammanlagt ett område på 81,5 hektar. Arealen är fördelad på åtta begravningsplatser, av vilka Åbo begravningsplats är den största.

Invånare i Åbo och S:t Karins kan fritt välja såväl begravningsform (kist- eller urnbegravning) som begravningsplats där de vill bli begravda.

I Åbo och S:t Karins sköter kyrkliga samfällighetens gravkontor de praktiska arrangemangen i samband med begravningsplatserna, inklusive begravningar, planteringar och allmän skötsel.

Gravkontoret, alltså gravskötselns kundtjänst, finns i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets hus på Eriksgatan 3 A i gatuplan. Gravkontoret är öppet vardagar kl. 9-14, telefontid mån-fre kl. 9-13.

Begravningsplatsernas kontor och servicecentral ligger öster om Åbo begravningsplats, på Skarppakullavägen 10, 20720 Åbo.

  • Byråsekreterare Heidi Auranen, 040 341 7500
  • Chef för begravningsväsendet: Pekka Sorri, 040 341 7512
  • Åbo begravningsplats: arbetsledare Heikki Haapa, 040 341 7517
  • Åbo begravningsplats: arbetsledare Anne Salo, 040 341 7518
  • Åbo begravningsplats: arbetsledare Pekka Vuorio, 040 341 7519
  • S:ta Katarina och Pikis begravningsplatser: arbetsledare Hanna-Mari Laisila, 040 341 7545
  • Kärsämäki, Patis och S:t Marie begravningsplatser: arbetsledare Heli Heistman, 040 341 7540
  • Kustö och Kakskerta begravningsplatser: arbetsledare Henri Leino, 040 341 7507