Ämbetsbevis

Ämbetsbevis för företagskunder

Denna beställningsblankett är avsedd för endast företagskunder, t.ex. banker och advokatbyråer.
Om du är privatperson, gör din beställning via e-tjänsten Ämbetsbevis via webben

Inre flyttningar mellan församlingarna inom Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet antecknas inte i flyttningsuppgifterna.

Ämbetsbeviset är avgiftsbelagt. Läs mer om avgifter och praxis.Öppna länk i ny flik

Om dataskydd

Du är på väg att beställa ett ämbetsbevis med den elektroniska beställningsblanketten. Uppgifterna förmedlas till den församling som ämbetsbeviset beställs från. Systemet registrerar de uppgifter som du anger i beställningen. Uppgifterna används för att göra upp ämbetsbeviset och skicka faktura. De raderas ur databasen tre månader efter att de lagts in, men kan också raderas på begäran. Genom att skicka in blanketten godkänner du att uppgifterna registreras. Läs mer om dataskyddÖppna länk i ny flik

Person vars ämbetsbevis ska beställas

I form: ddmmåååå
Personen
I form: ddmmåååå
Ämbetsbevisets användningsändamål
Har personen barn?
Antalet intyg
Ämbetsbevisets expeditionssätt OBS! Om du vill avhämta intyget, gör beställningen per telefon, inte med denna blankett.
Ämbetsbevisets språk

Beställaren