Antalet personer i församlingslokalerna under coronapandemin

COVID19 -pandemin påverkar de största tillåtna antalen personer i kyrkliga samfällighetens kyrkor och andra utrymmen. Du kommer väl ihåg, att läget ännu rör på sig före din festtillställning, allt efter vilka riktlinjer och direktiv myndigheterna utfärdar.

Vi följer i vår verksamhet myndigheternas säkerhetsföreskrifter och rekommendationer. I lokalerna finns det handdesinfektion till förfogande samt anvisningar för en säker verksamhet.

I detta nu kan man samlas inom ramen för det maximala antalet personer, vilket fastställts för varje enskild lokal. Enligt begränsningarna måste de som befinner sig i lokalen kunna undvika närkontakt med varandra. Med närkontakt avses människornas fysiska kontakt med varandra eller vistelse i samma utrymme på mindre än två meters avstånd från varandra i över 15 minuters tid.

För kyrkliga samfällighetens varje enskilda lokal har det fastställs ett maximalt antal personer, med vilket det är möjligt att hålla  säkerhetsavståndet. De maximala antalen personer finns nedan.

Följande av Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets församlingslokaler är öppna för tillställningar. De lokaler som inte upptagits på listan kan inte reserveras.

Domkyrkoförsamlingen

•    Domkyrkan, öppen varje dag kl. 9–18.
•    Kyrkosalen, högst  450 personer, handdesinfektionsautomat
•    Skarpsyttekapellet, högst 40 personer
•    Ämbetshuset, festsalen, högst 75 personer
•    Ämbetshuset, konferenssalen, högst 30 personer
•    Ungdomsgården Nuorten talo, församlingssalen, högst 40 personer (stängd 19.6.-15.8.2021)


Åbo svenska församling

•    Aurelia, högst 50 personer (endast samlingslokalen på gatunivå), handdesinfektionsautomat

Henriks församling

•    Henrikskyrkan, kyrkosalen, högst 225 personer, handdesinfektionsautomat i övre och nedre våningen
•    Henrikskyrkan, församlingssalen, högst 25 personer
•    Henrikskyrkan, Ruususali, högst 50 personer
•    Henrikskyrkan, Silmusali, högst 12 personer
•    Björkas församlingscentrum, församlingssalen, högst 40 personer (stängt 25.6.-15.8.2021)

Martins församling

•    Martinskyrkan, högst 400 personer, handdesinfektionsautomat
•    Hennala församlingshem, högst 35 personer
•    Kakskerta kyrka, högst 100 personer
•    Martins församlingsgård, konferenslokalen dvs. syföreningssalen, högst 20 personer
•    Uittamo församlingshem, församlingssalen, högst 50 personer (stängt 19.6.-15.8.2021)
•    Pitkäpellonkatu, högst 30 personer (stängd 25.6.-15.8.2021)

Pikis församling

•    Pikis kyrka högst 250 personer, handdesinfektionsautomat
•    Pikis prästgård, högst 10 -20 personer/rum beroende på rummets storlek
•    Pikis gamla församlingsgård, högst 20 personer (stängd 5.6.-15.8.2021)

Katarina församling

•    S:ta Katarina kyrka, högst 175 personer, handdesinfektionsautomat
•    Kråkkärrets kyrka, kyrkosalen, högst 100 personer, handdesinfektionsautomat i övre och nedre våningen
•    Kråkkärrets kyrka, församlingssalen, högst 30 personer
•    Nummis församlingshem, högst 30 personer
•    Katarina prästgård, högst 10-20 personer/rum beroende på rummets storlek
•    Hansängens församlingsgård, församlingssalen, högst 40 personer (stängd 19.6.-15.8.2021)
•    Hurttivuori församlingshem, högst 30 personer (stängt 5.6.-15.8.2021)
•    Jahns församlingshem, högst 30 personer (stängt 5.6.-15.8.2021)

S:t Karins församling

•    S:t Karins kyrka, kyrkosalen, betjänar som vaccineringscentrum för St. Karins stad
•    S:t Karins kyrka, församlingssalen, högst 50 personer, handdesinfektionsautomat i övre och nedre våningen
•    Kustö kyrka, högst 50 personer
•    Kustö kantorsboställe, högst 20 personer
•    Littois församlingshem, församlingssalen, högst 40 personer (stängt 25.6.-15.8.2021)
•    Poikluoma församlingshem, församlingssalen, högst 35 personer (stängt 3.7.-15.8.2021)

Mikaels församling

•    Mikaelskyrkan, högst 600 personer, handdesinfektionsautomat
•    Mikaels församlingshem, utrymmena på gatunivå, högst 50 personer, handdesinfektionsautomat
•    Suikkila församlingshem, högst 50 personer, handdesinfektionsautomat (stängt 19.6.-15.8.2021)
•    Bagarla församlingshem, förssamlingsalen, högst 25 personer (stängt 5.6.-15.8.2021)

S:t Marie församling

•    S:t Marie kyrka, högst 200 personer, handdesinfektionsautomat
•    Övre S:t Marie församlingsgård, högst 50 personer (stängd 5.7.-15.8.2021)
•    S:t Marie prästgård och stall, högst 30 personer
•    Runosbackens församlingsgård, högst 30 personer (stängd 5.7.-15.8.2021)
•    Hallis församlingsgård, församlingssalen, högst 30 personer (ständ 5.7.-15.8.2021)
•    Hepokulta församlingshem, högst 30 personer (stängt 5.7.-15.8.2021)
•    Raunistula församlingshem, församlingssalen, högst 30 personer (stängt 5.7.-15.8.2021)
•    Kotimäki församlingshem, högst 30 personer (stängt 5.7.-15.8.2021)
•    Leafs församlingslokal, högst 30 personer (stängd19.6.-15.8.2021)

Patis församling

•    Patis kyrka, högst 180 personer, handdesinfektionsautomat
•    Patis församlingsgård, högst 60 personer
•    Patis prästgård, högst 10 personer

Kapellen

•    Uppståndelsekapellet, högst 100 personer, handdesinfektionsautomat
•    Helga Korsets kapell, stora kapellet, högst 80 personer, handdesinfektionsautomat
•    Helga Korsets kapell, lilla kapellet, högst 30 personer
•    Kärsämäki kapell, högst 50 personer
•    S:ta Katarina jordfästningskapell högst 25 personer
 

Sajten uppdaterad 18.6.2021