Begränsat antal personer i församlingslokalerna och paus i verksamheten


På grund av det förvärrade coronaläget behöver de största tillåtna antalen personer i kyrkliga samfällighetens kyrkor och andra utrymmen begränsas vid religiösa samlingar, så att säkerhetsavstånden kan hållas, 1/5 av av det maximala antalet personer tas in i utrymmet. Begränsningarna gäller till exempel vid gudstjänster, jordfästningar och andra kyrkliga förrättningar under tiden 1-30.1.2022

Verksamheten för vuxna har paus.


Vi följer myndigheternas säkerhetsföreskrifter och rekommendationer i vår verksamhet. Vi rekommenderar att den som deltar i församlingens verksamhet är vaccinerad, bär munskydd, håller avstånd och tvättar händerna. I lokalerna finns det handdesinfektion till förfogande samt anvisningar för en säker verksamhet. Församlingslokalerna och ytorna rengörs regelbundet.
För varje enskild lokal i samfälligheten har det fastställs ett maximalt antal personer, med vilket det är möjligt att hålla  säkerhetsavståndet. De maximala antalen personer finns nedan.

Kyrkor

 • Domkyrkan, kyrksalen 180 personer
 • Aurelias festsal 20 personer, lilla salen 10 personer, hela utrymmet 30 personer
 • Henrikskyrkan, kyrksalen 90 personer
 • Martinskyrkan 160 personer
 • Kakskerta kyrka 40 personer
 • Pikis kyrka 70 personer
 • S:ta Katarina kyrka 70 personer
 • Kråkkärrets kyrka, kyrksalen 40 personer
 • S:t Karins kyrka, kyrksalen 90 personer
 • Kustö kyrka 30 personer
 • Mikaelskyrkan 240 personer
 • S:t Marie kyrka 90 personer
 • Patis kyrka 70 personer

Kapell

 • Uppståndelsekapellet 40 personer
 • Helga Korsets kapell, stora kapellet 30 personer
 • Helga Korsets kapell, lilla kapellet 15 personer
 • Kärsämäki kapell 20 personer
 • S:ta Katarina kapell 15 personer

 

Sidan uppdaterad 14.1.2022