Högsta beslutande makt hos gemensamma kyrkofullmäktige

I en kyrklig samfällighet är det gemensamma kyrkofullmäktige som har den högsta beslutande makten. Gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom församlingsval bland medlemmarna i församlingarna.

I Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet hör 51 förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige. De har valts i församlingsvalet och är för sin kristna övertygelse kända konfirmerade medlem av församlingen som har fyllt 18 år senast den första valdagen.

Till medlem i kyrkofullmäktige kan man inte välja en tjänsteinnehavare i församlingen eller en person som är anställd av församlingen i huvudsyssla. Fullmäktigemedlemmarnas mandatperiod är fyra år, alltså till följande församlingsval.

Kyrkofullmäktige fattar bl.a. beslut om kyrkans och församlingens egendom, byggande av byggnader som församlingen behöver, grundande och utvidgande av begravningsplats, bestämmande av avgifter för gravplatser, inrättande och indragande av församlingarnas tjänster, fastställande av budget, övervakning av församlingens egendom, förvaltning och skötsel samt alla beslut som kräver kvalificerad majoritet eller skall underställas.

Nuvarande kyrkofullmäktige har valts får åren 2019–2022.

Förtroendevalda i gemensamma kyrkofullmäktige åren 2019–2022

Henrikinseurakunta

 • Juha Nappu (Partiotyön Ystävät)
 • Antti Koponen (Kokoomus ja sitoutumattomat)
 • Varpu Ruohonen (Seurakunta Keskellämme)
 • Kaarina Valo-Laukkanen (Partiotyön Ystävät)
 • Nora Fagerholm (Partiotyön Ystävät)

Kaarinan seurakunta

 • Anniina Rantala (Partiotyön ystävät)
 • Marja Vaiste (Kokoomus ja sitoutumattomat)
 • Raimo Erkkilä (Yhteinen kirkkomme)
 • Mirkka Lehtonen (Partiotyön ystävät)
 • Irja Gustafsson (SDP – Kaarina)
 • Ville Kouki (Kokoomus ja sitoutumattomat)

Katariinanseurakunta

 • Ari Rantanen (Turun sosialidemokraattinen ja sitoutumaton seurakuntaväki)
 • Tiina Stauffer (Partiotyön Ystävät)
 • Anni Maria Laato (Kokoomus ja sitoutumattomat)
 • Mika Maaskola (Turun sosialidemokraattinen ja sitoutumaton seurakuntaväki)
 • Eija Koskivaara (Partiotyön Ystävät)

Maarian seurakunta

 • Mikko Laurén (Maarian kokoomus ja sitoutumattomat)    
 • Henna Jagt (Partiotyön Ystävät)
 • Merja Nurmio (Turun sosialidemokraattinen ja sitoutumaton seurakuntaväki)                 
 • Eevi Raunio (Yhteinen Kirkkomme)
 • Pentti Korhonen (Maarian kokoomus ja sitoutumattomat)                           
 • Laura Vuoristo (Partiotyön Ystävät)
 • Marika Siika (Turun sosialidemokraattinen ja sitoutumaton seurakuntaväki)
 • Jaana Koskenniemi (Maarian kokoomus ja sitoutumattomat)

Martinseurakunta

 • Essi Tarvainen (Partiotyön ystävät)
 • Seppo Muurinen (Yhteinen kirkkomme)
 • Markku Liitola (Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslista)
 • Kirsti Grönberg (Partiotyön ystävät)
 • Arto Kaarma (Yhteinen kirkkomme)
 • Hans Ekroth (Turun sosialidemokraattinen ja sitoutumaton seurakuntaväki)

Mikaelinseurakunta

 • Ulla-Maija Vierimaa (Kokoomus ja sitoutumattomat)         
 • Katariina Haimi (Yhteinen kirkkomme)
 • Hanna Suomela (Partiotyön ystävät)             
 • Aila Harjanne (Kokoomus ja sitoutumattomat)
 • Seppo Lehtinen (Turun sosialidemokraattinen ja sitoutumaton seurakuntaväki)
 • Anna Lintunen (Yhteinen kirkkomme)

Paattisten seurakunta

 • Jenni Haaki (Yhteinen kirkkomme)
 • Mimmi Ruusunen (Yhteinen kirkkomme)   
 • Matti Rantanen (Yhteinen kirkkomme)

Piikkiön seurakunta

 • Harri Lukander (Partiotyön ystävät)
 • Sinikka Tuomarila (Yhteinen kirkkomme)    
 • Kasper Kanervavuori (Partiotyön ystävät)

Tuomiokirkkoseurakunta

 • Helmi-Riitta Toivari (Partiotyön Ystävät)
 • Anni Puhakka (Kokoomus ja sitoutumattomat)
 • Harri Raitis (Partiotyön Ystävät)
 • Lauri Palmunen (Yhteinen kirkkomme)
 • Laura Pirilä (Partiotyön Ystävät)

Åbo svenska församling

 • Siv Sandberg (Liv och gemenskap i församlingen)
 • Henrik Karlsson (Liv och gemenskap i församlingen)
 • Åsa Gustafsson (Församlingen Nära dig)
 • Petra Lindblad (Liv och gemenskap i församlingen)