Åbo svenska församlings logo

Tillsammans genom livet

#gemenskap #helighet #glädje #öppenhet

Församlingens uppgift är att samla människor till gudstjänst och gemenskap i vardag och fest.

Vördnad för skapelsen genomsyrar församlingens verksamhet.

 

1. Vi är Jesu lärjungar som firar gudstjänst och bygger församling tillsammans.

 • Vi firar gudstjänst på söndagar i Åbo domkyrka och fortsätter gudstjänsten i vår vardag när vi möter våra medmänniskor.
 • Vi möts i förrättningar och delar livets helighet.
 • Vi jobbar för att allt fler ska känna sig delaktiga och bygga församling tillsammans.
 • Vi ser rikedomen i församlingens mångfald och välkomnar öppet alla.
 • Vi tar oss tid för vila, kontemplation och tillbedjan.

2. Vi växer i församlingens gemenskap.

 • Vi döper våra barn.
 • Vi uppmärksammar våra faddrar.
 • Vi skapar verksamhet tillsammans med barn och unga i alla åldrar.
 • Vi som är unga vuxna känner oss hemma i församlingen.
 • Vi växer i tillit och kärlek genom hela livet.

3. Vi tar hand om varandra och delar liv.

 • Vi älskar varandra och tar hand om människor i vår närhet som behöver oss.
 • Vi ser dem som är ensamma och jobbar mot utslagning och utanförskap.
 • Vi är gästfria och sänker trösklarna till församlingen.
 • Vi samlas i olika grupper för att dela liv och få kamratstöd.
 • Vi ber och läser Bibeln tillsammans.

4. Vi skapar av hjärtats lust och till skapelsens glädje.

 • Vi har körer för alla åldrar.
 • Vi upptäcker nya sätt att leva skapelsevänligt.
 • Vi får använda alla våra gåvor och talanger i församlingsbygget och i gudstjänsten.
 • Vi sjunger psalmer ofta och gärna.
 • Vi utvecklar kreativa verksamhetsformer.

5. Vi finns där människor är.

 • Vi är en aktiv församling i den kyrkliga samfälligheten.
 • Vi är en synlig församling som jobbar medvetet med kommunikation.
 • Vi utvecklar församlingens verksamhet i S:t Karins.
 • Vi samarbetar med de svenska aktörerna på hela församlingens område.
 • Vi finns representerade vid de stora svenskspråkiga evenemangen.

 

Åbo svenska församlings strategi är godkänd av församlingsrådet 18.6.2019 och uppdaterad 27.10.2020.

 

Åbo svenska församlings kommunikationsstrategi

1. Vi bygger kyrka tillsammans också via olika medier.
2. Vi kommunicerar och lever våra kärnvärden #gemenskap, #helighet, #öppenhet, #glädje
3. Vår kommunikation känns bekant och är visuellt enhetlig.
4. Vi kommunicerar lyhört, mångsidigt, tydligt och tillgängligt.
5. Vi når ut till alla svenskspråkiga Åbo- och S:t Karinsbor.

Åbo svenska församlings kommunikationsstrategi är godkänd av församlingsrådet 17.5.2022.

Ta kontakt

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO