Åbo svenska församlings logo

Tillsammans genom livet

#gemenskap #helighet #glädje #öppenhet

Församlingens uppgift är att samla människor till gudstjänst och gemenskap i vardag och fest.

Vördnad för skapelsen genomsyrar församlingens verksamhet.

 

1. Vi är Jesu lärjungar som firar gudstjänst och bygger församling tillsammans.

 • Vi firar gudstjänst på söndagar i Åbo domkyrka och fortsätter gudstjänsten i vår vardag när vi möter våra medmänniskor.
 • Vi möts i förrättningar och delar livets helighet.
 • Vi jobbar för att allt fler ska känna sig delaktiga och bygga församling tillsammans.
 • Vi ser rikedomen i församlingens mångfald och välkomnar öppet alla.
 • Vi tar oss tid för vila, kontemplation och tillbedjan.

2. Vi växer i församlingens gemenskap.

 • Vi döper våra barn.
 • Vi uppmärksammar våra faddrar.
 • Vi skapar verksamhet tillsammans med barn och unga i alla åldrar.
 • Vi som är unga vuxna känner oss hemma i församlingen.
 • Vi växer i tillit och kärlek genom hela livet.

3. Vi tar hand om varandra och delar liv.

 • Vi älskar varandra och tar hand om människor i vår närhet som behöver oss.
 • Vi ser dem som är ensamma och jobbar mot utslagning och utanförskap.
 • Vi är gästfria och sänker trösklarna till församlingen.
 • Vi samlas i olika grupper för att dela liv och få kamratstöd.
 • Vi ber och läser Bibeln tillsammans.

4. Vi skapar av hjärtats lust och till skapelsens glädje.

 • Vi har körer för alla åldrar.
 • Vi upptäcker nya sätt att leva skapelsevänligt.
 • Vi får använda alla våra gåvor och talanger i församlingsbygget och i gudstjänsten.
 • Vi sjunger psalmer ofta och gärna.
 • Vi utvecklar kreativa verksamhetsformer.

5. Vi finns där människor är.

 • Vi är en aktiv församling i den kyrkliga samfälligheten.
 • Vi är en synlig församling som jobbar medvetet med kommunikation.
 • Vi utvecklar församlingens verksamhet i S:t Karins.
 • Vi samarbetar med de svenska aktörerna på hela församlingens område.
 • Vi finns representerade vid de stora svenskspråkiga evenemangen.

 

Åbo svenska församlings strategi är godkänd av församlingsrådet 18.6.2019 och uppdaterad 27.10.2020.

Ta kontakt

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO