Hej alla barn och familjer!

"Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem." (Mark. 10:13-16)

Vi hoppas att du i våra olika grupper hittar just din plats i församlingens verksamhet!

Vi finns också på Facebook

barnens altartavla
församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer och mission.