Barn och familjer

Genom dopet blir barnet en del av församlingen och får faddrar, som följer barnets liv, är som stöd och hjälp när det behövs. I församlingen får både barn, faddrar och familjer känna sig trygga, sedda och välkomna. 
Vi har mångsidig verksamhet där alla kan ha roligt tillsammans och kanske lära sig något nytt. Man kan komma med sitt barn, fadderbarn, hela familjen eller bara barnen. 

Legon
församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer och mission.

tf. ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Aurakatu 18
20100 Turku