Hej alla barn och familjer!

Redan då barnet föds är det buret och älskat av Gud. Genom dopet bli vi en del av gemenskapen i församlingen och med Gud. Tillsammans får vi bygga en församling, som är en rolig och trygg gemenskap för både barn och vuxna. Hoppas det får vara en plats, en famn, där vi kan växa tillsammans och älska varandra. Det finns massor med roligt du kan ta del av och medverka i!

Det finns grupper för barn där du kan leka, baka eller hänga med kompisar. Eller kanske du vill samtala med andra vuxna tillsammans med barnen i babyberöringen eller andra ensamstående föräldrar i gruppen för ensamstående föräldrar.

Vi finns också på Facebook

Tyvärr kan inga klubbar och grupper träffas för tillfället.

Legon
församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer och mission.

tf. ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Aurakatu 18
20100 Turku