Att bli förälder - en familjeförberedelsekurs

 

Vi diskuterar om graviditeten, om förlossningen- doulaverksamheten, tiden efter förlossningen, parrelationen och dopet-namngivningen. Vi har en slutträff efter födseln. Allt som allt träffas vi 7 gånger. Kursen kostar 27 euro per person.

 

Kursen är för dig som skall bli förälder och vill diskutera kring födseln och tiden efter födseln. Åbo svenska församling ordnar kursen i samarbete med Folkhälsan och i Åbo Arbetarinstitutets regi. Vi träffas på Arbis, Kaskisgatan 5, Åbo. Vårens kurs ordnas 27.2-2.4.2020 (återträffen senare, efter födseln). Vi träffas kl.18-20.15. Se för mer information om när kurserna börjar på Arbis hemsidor: http://opistopalvelut.fi/abo/search.php?l=sv&search=att+bli+f%C3%B6r%C3%A4lder

Vid frågor kontakta t.f. kaplan och församlingspastor Maria Wikstedt, 040 3417 463.

En mans fingrar som rör en babys fingrar