Att vänta barn - föräldraförberedelsekurs

 

Vi diskuterar om graviditeten, om förlossningen- doulaverksamheten, tiden efter förlossningen, parrelationen och dopet-namngivningen. Vi har en slutträff efter födseln. Allt som allt träffas vi 7 gånger. Kursen kostar 27 euro per person.

 

Kursen är för dig som skall bli förälder och vill diskutera kring födseln och tiden efter födseln ordnar Åbo svenska församling i samarbete med Folkhälsan, i Åbo Arbetarinstitutets regi en kurs. Vi träffas på Arbis, Kaskisgatan 5, Åbo. Den andra av vårens kurser startar 25.4. Anmälningarna senast 17.4 . Vi träffas kl.18-20.15.

Se för mer information om när kurserna börjar på Arbis sidor: http://opistopalvelut.fi/abo/search.php?l=fi&search=att+v%C3%A4nta+barn

Vid frågor kontakta Maria Wikstedt, 040 3417 463.

En mans fingrar som rör en babys fingrar