Gemenskap och besök

Församlingens diakoniarbetare och diakoniprästen finns just för dig. Vi ställer upp för samtal i en krissituation, i sorg eller när ditt liv känns meningslöst. Du kan delta i en grupp och få stöd av andra i motsvarande livssituation eller så kan vi besöka dig i ditt hem.  Ta frimodigt kontakt!

För dig som bor öster om Aura å, domkyrkosidan av staden, tisdagar kl. 9-11 tel. 040-3417460 och för dig som bor väster om Aura å, på samma sida som salutorget, torsdagar kl. 9-11 tel. 040-3417460

Sommartid dejourerar vi vid telefonen endast tisdag förmiddagar kl. 9-11.

Två personer som omfamnar varandra i en kram
Vårt sociala nätverk ger oss stöd och glädje
tf. ledande diakonitjänsteinnehavare, diakonissa
Åbo svenska församling
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid för dig som bor väster om Aura ån - tisdagar kl. 9-11 och för dig som bor öster om Aura ån - torsdagar kl. 9-11. Telefontid under sommaren (juni-augusti) tisdagar kl. 9-11.

tf. församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
tf. diakoniarbetare
Åbo svenska församling
040 341 7460
Aurelia, Auragatan 18
20100 ÅBO