Gemenskap och besök i dessa speciella tider

Diakoniarbetarna svarar i telefon vardagar kl 9-12 på tel. 040-3417 460

Församlingens diakoniarbetare och övriga anställda finns just för dig. Vi ställer upp för samtal i en krissituation, i sorg eller när ditt liv känns meningslöst. När livet blir normalt igen kan du delta i en grupp och få stöd av andra i motsvarande livssituation eller så kan vi besöka dig i ditt hem.  Ta frimodigt kontakt!

 

Två personer som omfamnar varandra i en kram
Vårt sociala nätverk ger oss stöd och glädje
tf. ledande diakonitjänsteinnehavare, diakonissa
Åbo svenska församling
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid för dig som bor väster om Aura ån - tisdagar kl. 9-11 och för dig som bor öster om Aura ån - torsdagar kl. 9-11. Telefontid under sommaren (juni-augusti) tisdagar kl. 9-11.

tf. församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
tf. diakoniarbetare
Åbo svenska församling
040 341 7460
Aurelia, Auragatan 18
20100 ÅBO