Sorgegrupp

Då hjärtat är fullt av sorg och ögonen av tårar.  

Upplevelse av sorgen är individuellt och den varierar även hos en enskild person över tiden. Känslorna kan vara motstridiga och reaktionerna överraskande. För en själv och omgivningen.

Att få tala om sorg tillsammans i en grupp kan ha många fördelar. Alla de som deltar i en sorgegrupp har varit med om samma sak, förlorat en anhörig. Den som själv har upplevt sorgen kan förstå en annan människa med sorg.

Styrkan med gruppen är att där behöver sorgen inte gömmas undan och man behöver inte skämmas för den. I sorgegruppen kan man tryggt tala om det som känns svårt och man får göra det om och om igen. Det är tillåtet med att visa olika känslor, vara ledsen eller arg. Sorgen är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust.

Sorgen försvinner inte, men den kan förändras och förlora graden av sin påverka. Sorgebearbetning hjälper att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över förlusten.

I sorgegruppens möten får man tala eller vara tyst, dela med sig det man själv vill. Få stöd av andra i en ny livssituation, att leva med saknaden.

Sorgegruppen träffas ca sex gånger

Församlingens sorgegrupp

Den som mist en anhörig kan få hjälp av att dela sin erfarenhet med andra sörjande. Församlingen startar en ny referensgrupp för sörjande 4.11.2020 kl. 17.00 i Aurelias tredje våning.

Intresserade kan anmäla sig till eller få mera information diakon Eija Grahn eller församlingspastor Maria Wikstedt.

 

allhelgona
foto: Tove Peltoniemi
ledande diakonitjänsteinnehavare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO
församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo