Sorgegrupp

Sorgegruppen, en grupp med en hjälpande förmåga.

Att bearbeta sin sorg tillsammans i en grupp kan ha många fördelar. I en sorgegrupp kan de sörjande finna varandra och tillsammans bär de på möjligheterna att förstå varandra bättre. Den som själv har upplevt sorgen kan förstå en annan människa med sorg bättre. Deltagarna kan känna igen sig i situationer där känslorna växlar om på nolltid. Gruppen kan hjälpa till med avdramatiserandet av känslorna.

Styrkan med en sorgegrupp är dess hjälpande förmåga. Sorgen behöver där inte gömmas undan och man behöver inte skämmas för den. Våra tidigare traditioner omkring död och begravning finns i det stora hela inte längre. Människor omkring sörjande känner sig ofta osäkra inför deras sorg.  

Sorgen försvinner inte av sig själv automatiskt, den kan däremot förlora graden av sin påverkan genom att bearbetas.

I sorgegruppen kan man samtala om saknaden och få stöd av andra. Gruppen träffas cirka sex gånger. Närmare information fås av tf. församlingspastor Eija Grahn.

allhelgona
foto: Tove Peltoniemi
tf. församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO