Familjecafé

En mötesplats med fri samvaro för föräldrar och barn. Vi bjuder på kaffe, saft och tilltugg.

- Onsdagar kl. 10-12 i Papinholma församlingshem i S:t Karins. I samarbete med Folkhälsan. Vi startar igen 9.1.2019

- Torsdagar kl. 9.30-12.00. Vi startar igen 10.1 i  Aurelia våning 2.

Programmet för januari månad i Aurelia ser ut som följande:

10.1 lugn terminsstart och insamling av frågor inför Novias besök

17.1 Novias lärare och studerande undervisar och håller diskussion kring amning

24.1 Relationens byggklossar med Maria Wikstedt

31.1 Första hjälp undervisning för småbarnsföräldrar med Jånna Koivunen

 

Fr.o.m. februari påbörjas barnrytmiken i Aurelias första våning och då ordnas inget specifikt program annat än servering och umgänge. 

11.4 ordnas påskkonsert för familjecaféet kl. 10.30! Välkommen!


 

 

flickor
ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO