Gemensamt Ansvar 2019 stöder barns och ungas skolgång

För många unga riskerar drömyrket förbi just en dröm om familjen inte har råd med de kostnader som studierna medför, såsom dator, läroböcker eller de verktyg och redskap som behövs för yrkesstudier.

I världens värst drabbade katastrofområden har många barn och unga förlorat nästan allt som är välbekant och tryggt när de blivit tvungna att fly undan naturkatastrofer och konflikter. Framtiden ser hopplös ut och ens egen betydelse i världen är höljd i dimma när man blir tvungen att avbryta skolgången.

Medlen från insamlingen Gemensamt Ansvar 2019 används i Finland för att stöda mindre bemedlade barns och ungas studier, till exempel genom att hjälpa till med anskaffningen av avgiftsbelagda studiematerial.

I världens katastrofområden används intäkterna från insamlingen för att producera kvalitativ utbildning för barn och unga.

Insamlingen Gemensamt Ansvar

Så här ger du en gåva, en inbetalning via banken:

Nordea
FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola banken
FI14 5000 0120 2362 28

Aktia
FI82 4055 0010 4148 41

OBS! Använd referensnumret 305828

Gemensamt Ansvar

gemensamt ansvars logon

Insamlingen Gemensamt Ansvar

kaplan
Åbo svenska församling

tjänstledig fr.o.m. 1.3.2019