Gemensamt Ansvar 2020

Gemensamt Ansvar fyller 70 år. Gemensamt Ansvar (GA) är den evangelisk lutherska kyrkans årliga storinsamling. du kan hjälpa genom att donera pengar. Under jubileumsåret 2020 är målet att stödja föräldraskapet.

Nationellt

Med insamlingen vill man ge stöd för föräldrar och barn.  Föräldraskapet kan föra med sig utmaningar som man inte räknat med.  Dagens barn och unga signalerar på olika sätt ett behov av en trygg vuxen som man kan prata om vad som helst med.

20 % av de insamlade medlen går till ett projekt till stöd för föräldraskapet, där aktörerna är Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Genom projektet stärks föräldraskapet och relationen mellan barn och förälder genom tröskelfritt stöd och genom att göra saker tillsammans hemma, i skolan och inom ramen för hobbyaktiviteter. En särskild fokusgrupp är familjer med barn i lågstadieåldern. 20 % av insamlingsintäkterna används för mångsidig hjälpverksamhet genom de lokala församlingarna.  Tyngdpunkten ligger på olika att på olika sätt stödja  föräldraskapet samt relationen mellan barn och förälder.

Internationellt

I olika katastrofområden runt om i världen har familjer drabbats hårt. Många har förlorat allt när man flytt från konflikter eller naturkatastrofer. I de situationerna sätts föräldraskapet på svårt prov, utan hjälp och stöd orkar man inte. Den internationella insamlingsintäkten används för föräldrastödjande åtgärder i u-länderna.

I Finland förmedlas hjälpen via församlingarnas diakoniarbete och utomlands via Kyrkans Utlandshjälps med sina lokala samarbetspartners. 

Så här ger du en gåva, en inbetalning via banken:

Nordea
FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola banken
FI14 5000 0120 2362 28

Aktia
FI82 4055 0010 4148 41

OBS! Använd referensnumret 305828

Gemensamt Ansvar

gemensamt ansvars logon
Stressad pappa med sina barn och handelskassar i tamburen hemma.