ägg

Fastan  

Påsk-fastan sträcker sig över 40 dagar, från askonsdagen till påskdagen, söndagar undantaget. Fastan påminner oss om Jesus, hur han förbereds  för sin uppgift genom att Anden för ut honom i öknen att fasta under fyrtio dagar. Anden driver inte ut honom för att göra honom svag utan för att stärka honom inför de kommande prövningarna. Traditionen att fasta fanns inom judendomen och användes när man förberedde sig inför en större prövning

Huvudprincipen med fastan är att vi ska avstå något och istället lägga vår kraft på något annat. Vi kan ge oss själva utan tanke på motprestation.  Fastan kan medvetandegöra andras behov för oss. Vi kanske inte vet om hur mycket vi har att ge.

Tanken är att hjälpa oss att fundera på oss själva, våra relationer och det liv vi lever. Hittar vi kärnan kan det förändra resten av vårt liv. Målet kan bli att försöka låta vårt inre få komma ikapp, fundera på allt onödigt som tar upp min tid – det skulle nog många av oss behöva fasta från – tid att känna efter, att komma närmare Gud men också att se och uppskatta det som jag normalt tar för givet. 

Gör fastan till en utmaning att hitta en bit av dig själv

tf. kyrkoherde
Åbo svenska församling
Aurakatu 18
20100 Turku
församlings- och informationssekreterare
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO