Vad är mission?

Åt mig har getts alla makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärljungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:18-20)

Mission hör till den kristna kyrkans väsen. Förutom att fira gudstjänst, undervisa och utöva diakoni är varje församlings grundläggande uppgift också mission. Begreppet mission används för att beskriva det uppdrag som Gud har givit kyrkan. 

Vi understöder Nepal och Senegal

Åbo svenska församling har ett nära samarbete med Finska Missionssällskapet (FMS). Församlingen har fokuserat sina missionsresurser på två speciella avtal med FMS. Dels understöder församlingen ett byutvecklingsprojekt i Nepal, dels missionärerna Anna och Bertrand Tikum i Senegal. (länkarna leder till andra webbplatser).

Familjen Tikum
Familjen Tikum

Ta kontakt

kaplan, flyktingkoordinator
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO