Vad är mission?

Åt mig har getts alla makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärljungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:18-20)

Mission hör till den kristna kyrkans väsen. Förutom att fira gudstjänst, undervisa och utöva diakoni är varje församlings grundläggande uppgift också mission. Begreppet mission används för att beskriva det uppdrag som Gud har givit kyrkan. Här kan du läsa mera om vad mission är.

Vi understöder Nepal och Senegal

Åbo svenska församling har ett nära samarbete med Finska Missionssällskapet (FMS). Församlingen har fokuserat sina missionsresurser på två speciella avtal med FMS. Dels understöder församlingen ett byutvecklingsprojekt i Nepal, dels missionärerna Anna och Bertrand Tikum i Senegal.

Jordglob och händer

Rundbrev

Vill du höra hur missionärerna arbetar och har det? Då kan du beställa deras rundbrev via Finska Missionssällskapet hemsida www.finskamissionssallskapet.fi/rundbrev
 

Tidningen Mission

I Finska Missionssällskapets kundtidning möter du människor som kämpar för rättvisa, fred och mänsk-liga rättigheter. Tidningen utkommer fyra gånger om året. Du kan beställa tidningen via Finska Missionssällskapets hemsida www.finskamissionssallskapet.fi/tidning

tf. kaplan och församlingspastor
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer och mission.