Missionskretsen

Missionskretsen är en grupp för dig som är intresserad av mission. Kretsen träffas varannan måndag i Aurelia.  Under träffarna läser vi rundbrev, firar andakt, ber för missionen, planerar olika missionsprojekt, dricker kaffe och delar liv. Nya medlemmar i alla åldrar välkomnas med!  

  • Vi hoppas kunna starta missionskretsen igen så snart pandemiläget tillåter, Malena eller Maria ringer upp deltagarna inför start.
  • Kontaktpersoner: Malena Björkgren 040-3417 461 och Maria Wikstedt 040-3417 463.
en dam binder kassar av kaffepåsar och fyra ser på