Missionskretsen

Missionskretsen är en grupp för dig som är intresserad av mission. Kretsen träffas varannan måndag i Aurelia.  Under träffarna läser vi rundbrev, firar andakt, ber för missionen, planerar olika missionsprojekt, dricker kaffe och delar liv. Nya medlemmar i alla åldrar välkomnas med!  

  • Varannan mån. kl. 14-15.30 i Aurelia (3 vån). Start 14.9
en dam binder kassar av kaffepåsar och fyra ser på