Missionskretsen

Missionskretsen är en grupp för dig som är intresserad av mission. Kretsen träffas varannan måndag i Aurelia.  Under träffarna läser vi rundbrev, firar andakt, ber för missionen, planerar olika missionsprojekt, dricker kaffe och delar liv. Nya medlemmar i alla åldrar välkomnas med!  

  • Missionskretsens första träff hösten 2021 blir den 13.9 kl. 14.00 i Aurelia, vån. 3, Musiksalen.
en dam binder kassar av kaffepåsar och fyra ser på